Arhiva vesti

25.12.2013. · Nacrt zakona o nacionalnim parkovima

05.12.2013. · Pojačane kontrole na svim ribolovnim vodama na kojima bi eksploatacija peska i šljunka mogla da ugrozi riblji fond

21.10.2013. · Nacrt zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

22.08.2013. · Potpisani ugovori o subvencionisanju zaštićenih područja

14.08.2013. · Pomor ribe u reci Moravici

12.08.2013. · Nema pomora ribe u reci Tisi

19.07.2013. · U susret sledećoj Ministarskoj konferenciji u Parizu

30.05.2013. · Obilazak postrojenja za korišćenje biomase u Vrbasu

17.04.2013. · Otvorena riblja staza na hidroelektrani „Zvornik“

17.04.2013. · Dan zaštite prirode