U susret sledećoj Ministarskoj konferenciji u Parizu

U susret sledećoj Ministarskoj konferenciji u Parizu

Predstavnici Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja prisustvovali su međunarodnom sastanku posvećenom izradi nacrta teksta Dekleracije za sledeću ministarsku konferenciju koja će biti održana u Parizu 2014. godine  i koja će predstavljati kontinuitet implementacije Amsterdamske Dekleracije.

Sastanak je održan u zgradi Ujedinjenih Nacija u Kopenhagenu, u organizaciji Ekonomske Komisije UN za Evropu, u prisustvu 11 delegata Evropskih zemalja, predstavnika UNECE/SZO  Nadzornog odbora, međunarodnih institucija, kao i nadležnih ministarstava Republike Francuske, koja će 2014. biti domaćin Ministarske konferencije.

Diskutovalo se o programu aktivnosti 4. Konferencije ministara i visokih predstavnika Evro regiona o organizaciji biletaralnih susreta na marginama sastanaka,  predstavljanju zemalja UNECE Regiona kada su u pitanju aktivnosti koje se odnose na Amsterdamsku Dekleraciju i njen značaj i primenu.

Predstavnik Ministarstva prirodnih resursa, načelnik Odeljenja za  evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte Biljana Filipović,   prezentovala  je  koncept realizacije nacionalnih aktivnosti na promociji Amsterdamske Dekleracije i ''TRANSDANJUB'' projekta Srbije i istakla korektnu partnersku saradnju između svih nadležnih ministarstava, institucija sistema, nevladinog sektora i akademske javnosti u procesu. S obzirom da je Srbija iskazala interes u prihvatanju Amsterdamske Dekleracije i njenih ciljeva, očekuje se visokih predstavnika referentnih ministarstava, učešće, kao i predstavljanje nacionalnih aktivnosti u odnosu na sledećem ministarskom sastanku u Parizu palniranom za april 2014. godine.