INFORMATIVNI PULT ZA HEMIKALIJE I BIOCIDNE PROIZVODE

U cilju davanja informacija i stručnih smernica za potrebe industrije uspostavljen je informativni pult (u daljem tekstu: info pult) za pružanje stručne pomoći zainteresovanim stranama koje stavljaju hemikalije i biocidne proizvode u promet na tržište Republike Srbije i tržište Evropske Unije.

Info pult odgovara na pitanja zainteresovanih strana i usmerava ih kako bi lakše i brže došli do potrebnih informacija neophodnih za pravilnu primenu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima kao i podzakonskih propisa donetih na osnovu njih. Takođe, info pult odgovara i na pitanja koja se odnose na EU propise sa kojima su usklađeni pomenuti zakoni.

Info pult pruža pomoć zainteresovanim stranama kroz:

 • Odgovore na postavljena pitanja u vezi primene odredbi Zakona o hemikalijama, Zakona o biocidnim proizvodima kao i EU propisa iz kojih su transponovane odredbe u ova dva zakona;
 • Usmeravanje ka pravilnoj primeni obaveza koje proističu iz odredbi zakona i podzakonskih propisa;
 • Upućivanje zainteresovanih strana ka drugim izvorima informacija.

Info pult NE daje odgovore koji zahtevaju:

 • detaljno poznavanje tehnološkog postupka određenog sektora industrije;
 • pretraživanje podataka vezano za primenu propisa za određene supstance;
 • proveru ispravnosti podataka bezbednosnog lista;
 • procenu opasnosti i rizika određenih hemikalija.

Sprovođenje svojih zadataka info pult obavlja kroz:

 • Objavljivanje informacija i smernica na zvaničnoj internet prezentaciji ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine;
 • Brošure;
 • Seminare;
 • Ažuriranje baze podataka postavljenih pitanja i odgovora;
 • Prezentacije;
 • Sastanke/konsultacije;
 • Najčešće postavljana pitanja.

Sve neophodne informacije vezane za pravilnu primenu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima, kao i podzakonskih propisa donetih na osnovu njih, zainteresovane strane mogu dobiti isključivo postavljanjem pitanja na imejl adresu: info.hemikalije[at]eko.gov.rs.

Za zvanično davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa zainteresovane strane podnose zahtev za izdavanje mišljenja ministarstvu. Uz zahtev se dostavlja i dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnivnoj taksi.

Informacije koje se odnose na sprovođenje Evropske regulative mogu se naći na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za hemikalije Evropske unije https://echa.europa.eu/

Iznos administrativnih taksi i instrukcije za uplatu.