Rešenje o određivanju obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu - dogradnja postojećih objekata fabrike za proizvodnju poliuretanskih sunđera, uz prethodno rušenje dela postojećih objekata

Rešenje o određivanju obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu - dogradnja postojećih objekata fabrike za proizvodnju poliuretanskih sunđera, uz prethodno rušenje dela postojećih objekata

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu - dogradnja postojećih objekata fabrike za proizvodnju poliuretanskih sunđera, uz prethodno rušenje dela postojećih objekata, kako bi se povećao kapacitet skladištenja gotovog proizvoda, a sve u cilju povećanja, odnosno dostizanja kapaciteta proizvodnje od 12.000 t/god meke PU pene (trenutni proizvodni kapacitet je 10.500 t/god meke PU pene), na k.p. broj 53/3 KO Konjevići, Grad Čačak, koje je zavedeno pod brojem 353-02-1273/2023-03

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.