Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa izradom Strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima živ. sredine (Arhuska konvencija) i Akcionog plana

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa izradom Strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima živ. sredine (Arhuska konvencija) i Akcionog plana

Na osnovu člana 34. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18) i člana 40. Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/19) Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, zainteresovane građane i građanke, privredna društva, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte da se uključe u postupak konsultacija o Radnoj verziji Strategije za primenu Arhuske konvencije i Akcionog plana.

Konsultacije će se sprovoditi u periodu od 14. oktobra – 01. novembra 2022. godine.

Radna verzija Strategije za primenu Arhuske konvencije i Akcionog plana postavljena je na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i može se preuzeti OVDE.

Sugestije i komentari, relevantni za izradu predmetnog dokumenta, dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije isključivo na priloženom obrascu, najkasnije do 01. novembra 2022. godine do 15:30 časova, ISKLjUČIVO elektronskim putem na imejl adresu: tina.janjatovic@eko.gov.rs

Video konferencije će se održati u periodu od 24. do 28 oktobra 2022. godine u Novom Sadu, Beogradu, Subotici, Kragujevcu i Nišu u organizaciji Mreže Arhus centara Srbije koja implementira projekat „Osnaživanje učešća javnosti u konsultacijama o životnoj sredini koja se odnose na Arhusku konvenciju kroz javne diskusije širom zemlje” uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

O linku za pristup video konferencijama javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Okrugli sto na kome će se diskutovati o radnoj verziji Strategije za primenu Arhuske konvencije i Akcionom planu će se održati 26. oktobra u Ministarstvu zaštite životne sredine u sali 320, na adresi Omladinskih brigada 1, SIV 3, Novi Beograd, sa početkom u 12 časova.

Radna verzija Strategije za primenu Arhuske konvencije i Akcionog plana, kao i obrazac za konsultacije dostupni su na ovoj stranici.

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije očekuje da će konsultacije o radnoj verziji Strategije za primenu Arhuske konvencije i Akcionom planu doprineti da sve zainteresovane strane budu blagovremeno i pravilno informisane o predloženim rešenjima, čime bi se omogućilo da daju svoj doprinos daljem unapređenju predloženih rešenja.