Zaštita prirode

Redni broj Naziv kontrolne liste
01 Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja – upravljanje zaštićenim područjem
02 Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja – čuvarska služba
03 Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja – obaveze upravljača zaštićenog područja
05 Kontrolna lista za operatere  koji se bave prometom zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva – otkup zaštićenih  divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva
06 Kontrolna lista za operatere  koji se bave prometom zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva – izvoz zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva
07 Kontrolna lista za operatere  koji se bave prometom zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva – uvoz zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva
09 Kontrolna lista za držaoce primeraka zaštićenih vrsta životinja – držalac primeraka zaštićenih vrsta životinja
10 Kontrolna lista za držaoce primeraka zaštićenih vrsta životinja – uzgoj zaštićenih vrsta životinja
11 Kontrolna lista za držaoce primeraka zaštićenih vrsta životinja -trgovina zaštićenim divljim vrstama životinja
12 Kontrolna lista za zoo vrtove – ispunjenost uslova i aktivnosti
14 Kontrolna lista za zoo vrtove – promet zaštićenim vrstama životinja
15 Kontrolna lista za upravljače Nacionalnih parkova – upravljanje Nacionalnim  parkom
16 Kontrolna lista za upravljače Nacionalnih parkova – obaveze upravljača Nacionalnog parka
17 Kontrolna lista za upravljače Nacionalnih parkova – čuvarska služba
19 Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja od lokalnog značaja – upravljanje
20 Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja od lokalnog značaja – obaveze upravljača