Zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo Šabac

Zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo Šabac

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:                                              

 

OBAVEŠTENjE

o podnetom zahtevu za reviziju integrisane dozvole

 

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo Šabac, Ulica Hajduk Veljkova 1, Šabac, br. 353-01-02096/2022-03, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje fosfornih, azotnih i kalijumovih đubriva (prosta ili složena đubriva veštačka đubriva) i odlaganje ili ponovno iskorišćenje opasnog otpada sa kapacitetom koji prelazi 10 t dnevno, na lokaciji katastarskih parcela br. 6915/26, 6915/29, 6915/35, 6915/36, 6915/37, 6915/39, 6915/40, 6915/41, 6915/47, 6915/51, 6915/64, 6915/68, 6915/69, 6915/73 i 6915/120 KO Šabac.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje o podnetom zahtevu možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.