Usluge iz oblasti zaštite vazduha i ozonskog omotača

  • Izdavanje dozvola za uvoz/izvoz fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte
  • Izdavanje dozvola za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač
  • Izdavanje dozvola za uvoz/izvoz klima uređaja koji sadrže fluorovane gasove sa efektom staklene bašte
  • Izdavanje dozvola za uvoz/izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance
  • Upis u Evidenciju pravnih lica i preduzetnika koji se bave delatnošću uvoza, izvoza, stavljanja u promet po prvi put fluorovanih gasova
  • Upis u Evidenciju pravnih lica i koji se bave delatnošću uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put kontrolisanih i novih supstanci
  • Izdavanje dozvola za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja
  • Izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha (nivoa zagađujućih materija u vazduhu)
  • Izdavanje saglasnosti operaterima za merenje kvaliteta vazduha i/ili merenje emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja