Izdavanje saglasnosti na zabranu privrednog ribolova

Izdavanje saglasnosti na zabranu privrednog ribolova

Radi zaštite ribljeg fonda, korisnik ribarskog područja može, uz saglasnost ministra, odnosno nadležnog pokrajinskog organa, privremeno, a najduže na period od godinu dana, zabraniti privredni ribolov na određenom delu ribarskog područja.

Zahtev za saglasnosti na zabranu privrednog ribolova podnosi korisnik ribarskog područja.

Zahtev za izdavanje saglasnosti na zabranu privrednog ribolova sadrži:

  • obrazloženje uvođenja zabrane;
  • podatke o vremenu trajanja zabrane;
  • ribolovnoj vodi ili delu ribolovne vode na kojoj se zabranjuje privredni ribolov.

Gde i kako

Zahtev se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Član 38. stav 2. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14).