Izdavanje rešenja o promeni režima ribolova

Izdavanje rešenja o promeni režima ribolova

Zahtev za promenu režima ribolova podnosi korisnik ribarskog područja na osnovu ukazane potrebe a prema meteorološkim, hidrološkim i biološkim pokazateljima.

Zahtev sadrži:

  • naziv ribarskog područja ili ribolovne vode za koju se zahteva promena režima;
  • naziv vrste za koju se traži promena režima;
  • novi režim koji se propisuje

Ukoliko se zahtev podnosi zbog promene bioloških pokazatelja uz zahtev se dostavlja i mišljenje ovlašćene stručne kuće.

Gde i kako

Programi se podnose:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Član 24. stav 2. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14).