Izdavanje rešenja o ovlašćenju za posedovanje aparata za elektroribolov naučnoistraživačkim i stručnim organizacijama

Izdavanje rešenja o ovlašćenju za posedovanje aparata za elektroribolov naučnoistraživačkim i stručnim organizacijama

Aparat za elektroribolov mogu posedovati samo naučnoistraživačke i stručne organizacije, ovlašćene od strane ministra. Organizacije podnose zahtev za izdavanje rešenja o ovlašćenju za posedovanje aparata za elektroribolov u pisanoj formi.

U prilogu zahteva za izdavanje rešenja o ovlašćenju za posedovanje aparata za elektroribolov dostavlja se dokaz o upisu u Registar naučnoistraživačkih organizacija.

Gde i kako

Zahtev se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Član 49. stav 5. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14).

Obrasci