Izdavanje dozvola za reintrodukciju autohtonih vrsta riba i dozvola za poribljavanje ribolovnih voda autohtonim vrstama riba poreklom iz uvoza

Izdavanje dozvola za reintrodukciju autohtonih vrsta riba i dozvola za poribljavanje ribolovnih voda autohtonim vrstama riba poreklom iz uvoza

Zahtev za reintrodukciju autohtonih vrsta riba podnosi korisnik ribarskog područja, u skladu sa programom upravljanja ribarskim područjem radi poribljavanja autohtonim vrstama riba ribolovnih voda iz kojih je data vrsta izčezla a koje su njihova prirodna staništa.

Zahtev za poribljavanje ribolovnih voda autohtonim vrstama riba poreklom iz uvoza podnosi korisnik ribarskog područja, u skladu sa programom upravljanja ribarskim područjem radi poribljavanja ribolovnih voda.

Zahtev za izdavanje dozvole za reintrodukciju autohtonih vrsta riba i dozvole za poribljavanje ribolovnih voda autohtonim vrstama riba poreklom iz uvoza sadrži:

  • podatke o vrsti ribe sa kojom se vrši poribljavanje;
  • količina ribe kojom se poribljava;
  • ribolovna voda koja se poribljava;
  • poreklo riblje mlađi.

Uz zahtev korisnik podnosi i mišljenje ovlašćene stručne kuće.

Poribljavanje se vrši uz potvrdu o zdravstvenom stanju materijala kojim se vrši poribljavanje u prisustvu nadležnog inspektora u oblasti korišćenja ribljeg fonda.

Gde i kako

Zahtev se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Član 26. stav 6.Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14).