Davanje saglasnosti na proglašenje ribarskog područja u granicama zaštićenih područja

Davanje saglasnosti na proglašenje ribarskog područja u granicama zaštićenih područja

Zahtev podnosi upravljač zaštićenog područja. Zahtev se podnosi nakon proglašenja zaštite područja radi proglašenja ribarskog područja na ribolovnim vodama koje se nalaze u granicama zaštićenog područja.

Uz zahtev se prilaže Predlog odluke o proglašenju ribarskog područja koju donosi organ upravljanja.

Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Član 3. stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14).