Zdravlje u središtu klimatskih promena

Zdravlje u središtu klimatskih promena

image-56cc2fbd2d76403276e740832d0aebba9fb899bfe0db4025b7d84dbeb33f6230-VDržavni sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović boravi na svetskoj Konferenciji Ujedinjenih Nacija o promeni klime, Pariz COP 21. Na Konferenciji se donosi novi klimatski sporazum kojim se definišu nacionalni doprinosi u pogledu smanjenja gasova sa efektom staklene bašte. Republika Srbija je među prvih 10 zemalja na svetu i prva zemlja u regionu koja je donela Nacionalni akcioni plan smanjenja gasova sa efektom staklene bašte i dostavila ih sekretarijatu konferencije u Parizu. Ovaj plan podrazumeva smanjenje od 9,8% gasova sa efektom staklene bašte do 2030. u odnosu na 1990.

Tokom boravka na konfrenciji održana su četiri panela na kojima su izneti stavovi Republike Srbije ali i regiona. Regionalna kancelarija Svetske zdravstvene organizacije - Evropska radna grupa za zdravlje i klimatske promene, Istrazivački centar Monaka i Savez za zdravlje i životnu sredinu, organizovali su Panel ”Zdravlje u središtu klimatskih promena” na kojem su se razmatrale posledice po zdravlje ljudi, čiji su uzrok klimatske promene. Na Panelu su pored državnog sekretara učestvovali i Nj. E. Princ Albert od Monaka, Ministar zdravlja i socijalne politike Francuske Marisol Touraine, Regionalni Direktor Svetske zdravstvene organizacije Zsuzsana Jakab.

Panel diskusija o prednostima Pariske Deklaracije po zdravlje ljudi, koja je usledila nakon prezentacija, podrazumevala je interaktivnu debatu, čiji su cilj afirmisali visoki predstavnici UNECE, UNEP-a, Nemačke, Irske, Generalni Direktor Svetske meteorološke organizacije, Izvršni Direktor Evropske Agencije za zaštitu životne sredine.

image-887039999c562f46a3d7a06d0c469f8aec8eb0959ce0633e2fde78519b06f123-V„Potrebno je u svakodnevnom životu posvetiti pažnju fizičkim aktivnostima koje doprinose poboljšanju zdravlja, biciklizam i hodanje treba prihvatiti kao novi vid politike urbanog razvoja i transporta i dnevnog života. Da bi se ovaj cilj ostvario, države članice SZO/UNECE, zajednički rade na ovom konceptu u okviru Pan Evropskog programa, koji predstavlja međunarodnu političku platformu, integrišući delovanje ministarstava saobraćaja, životne sredine i zdravlja“, rekla je državni sekretar Božović i dodala da se Srbija, prihvatajući partnerstvo sa Austrijom, obavezala da će promovisati biciklizam, kao jedan od vidova bezbednog i svima dostupnog oblika transporta.

Božović je u ime Srbije i resornog Ministarstva, pozvala i druge države članice da se pridruže Pan Evropskom partnerstvu za biciklizam i učine da aktivna mobilnost postane integralni deo primene novog klimatskog Sporazuma.