Vujović sa šefom Misije OEBS-a o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Вујовић

Vujović sa šefom Misije OEBS-a o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović sastala se danas sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji, ambasadorom Janom Bratuom sa kojim je razgovarala o saradnji u primeni propisa iz oblasti zaštite životne sredine.

slika

„Pre dve godine započeli smo saradnju na izradi Vodiča za unapređenje pravne zaštite u zaštićenim područjima i Vodiča za postupanje u slučaju nepropisnog upravljanja opasnim otpadom, čiji su ciljevi da obezbede efikasnu razmenu informacija i koordinaciju između različitih državnih institucija nadležnih u ovim oblastima“, rekla je Vujović.

Ministarka je naglasila značaj ekspertske podrške partnera kakav je OEBS u daljem unapređenju upravljanja zaštićenim područjima, opasnim otpadom i primene regulative iz različitih oblasti zaštite životne sredine.

slika 1Ambasador Bratu izrazio je spremnost da podrži dalje aktivnosti Ministarstva zaštite životne sredine koje se odnose na saradnju sa ekološkom policijom MUP-a Srbije, a u cilju povećanja efikasne primene zakona kroz poboljšanu saradnju između pravosuđa, policije i inspekcije za zaštitu životne sredine. Misija OEBS-a spremna je da podrži Ministarstvo u primeni principa Arhuske konvencije.