Vreme je za obnovu vlažnih područja

Vreme je za obnovu vlažnih područja

Svetski dan vlažnih područja obeležava se 2. februara svake godine na godišnjicu potpisivanja Ramsarske konvencije u cilju jačanja svesti o značaju vlažnih staništa, očuvanju biodiverziteta i ekosistemskih usluga koje ovi ekosistemi obezbeđuju čovečanstvu.

Ekosistemi vlažnih područja obezbeđuju brojne ekosistemske usluge koje su od vitalnog značaja za život ljudi i ekonomiju predstavljajući moćna rešenja za obezbeđenje hrane, zdravlja, zaštitu od poplava, ublažavanje klimatskih promena i održivi razvoj. 40% svih vrsta životinja i biljaka živi ili se razmnožava u vlažnim staništima. Međutim, skoro 90% vlažnih staništa je do današnjeg dana nestalo a faktori ugrožavanja na globalnom nivou su zagađenje, klimatske promene, isušivanje, invazivne vrste, prekomerno korišćenje resursa.

Poruka ovogodišnjeg Svetskog dana vlažnih područja, Vreme je za obnovu vlažnih područja, upućuje na činjenicu da je ostalo samo sedam godina za postizanje globalnih ciljeva Agende 2030 i da je Dekada obnove ekosistema 2021-2030 prilika da se ovi ekosistemi, od vitalnog značaja za život ljudi a opet izuzetno osetljivi na ljudski uticaj, očuvaju i obnove. Svi subjekti uključeni u zaštitu ovih fragilnih ekosistema i njihovo održivo korišćenje pozivaju se da: smanje uticaj na vlažna područja, sprovode edukaciju i uključuju se u aktivnosti zaštite i na lokalnom nivou sprovedu akcije obnavljanja ovih staništa.

Vlade i drugi relevanti subjekti zaštite vlažnih područja pozivaju se da razviju inventare vlažnih područja, postave specifične ciljeve za njihovu zaštitu i promovišu koncept očuvanja i održivog korišćenja ovih ekosistema.

U Republici Srbiji proglašeno je jedanaest vlažnih područja od međunarodnog značaja ukupne površine od preko 120.000 ha. Među prvima su proglašeni Ludaško jezero i Obedska bara potom Stari Begej – Carska bara, Slano kopovo, Labudovo okno, Peštersko polje, Vlasina, Gornje Podunavlje, Zasavica i Koviljsko-petrovaradinski rit. Područje Đerdap proglašeno je 2020. godine.