Usvojena Uredba o subvencionisanoj kupovini električnih vozila

Irena portretna 1

Usvojena Uredba o subvencionisanoj kupovini električnih vozila

Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila na električni pogon usvojena je danas na sednici Vlade Republike Srbije, a Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo je u te svrhe 170 miliona dinara.

Pravo na subvenciju mogu da ostvare fizička lica, preduzetnici i pravna lica, a zahtevi se podnose Ministarstvu zaključno sa 31. oktobrom tekuće godine. 

„Kao jednu od mera države za unapređenje kvaliteta vazduha i životne sredine, Ministarstvo koje vodim obezbedilo je sredstva za podršku kupovini električnih vozila. Sredstva koja smo namenili za 2024. godinu biće dodeljena prema pristiglim, urednim zahtevima građana i privrede, sve dok se ne utroši ukupan iznos ili najkasnije do 31. oktobra. Ukoliko se pokaže da interesovanje građana i privrede znatno premašuje opredeljen iznos, mi ćemo se potruditi da obezbedimo dodatna sredstva za subvencije za kupovinu novih električnih vozila“, rekla je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Uredbom koja je danas usvojena predviđena je podrška za kupovinu više vrsta električnih vozila. Građani i pravna lica koji žele da ostvare pravo na subvencionisanu kupovinu električnog mopeda ili lakog tricikla, mogu da računaju na podršku od 250 evra u dinarskoj protivvrednosti.  Za kupovinu električnih motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, teških tricikala, lakih i teških četvorocikala, predviđena je podrška u iznosu od 500 evra. Najveći iznos subvencije dostupan je za električna putnička vozila sa najviše devet mesta za sedenje i električna teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa do 3,5 tone i iznosi 5.000 evra.

Tekst Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon može se pogledati OVDE

Zahtev za subvencionisanu kupovinu novog vozila u skladu sa ovom uredbom možete preuzeti OVDE