Saradnjom sa UN HABITAT do klimatski održivih urbanih sredina

Saradnjom sa UN HABITAT do klimatski održivih urbanih sredina

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan razgovarao je danas sa delegacijom Programa Ujedinjenih nacija za ljudska naselja (UN HABITAT), u kojoj su bili Šipra Narang Suri, koordinatorka Ogranka za urbano planiranje i dizajn, i Markus Mair, šef Odeljenja za planiranje klimatskih promena. U razgovoru su učestvovali i predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je domaćin delegaciji tokom njene dvodnevne posete Srbiji.

U sadržajnom razgovoru, obostrano je izražena velika zainteresovanost za nastavak i produbljivanje saradnje Srbije i ove značajne međunarodne organizacije, a posebna pažnja posvećena je doprinosu Srbije međunarodnom procesu ublažavanja i adaptacije na klimatske promene.

Kako je naglasio ministar Trivan, u borbi protiv klimatskih promena gradovi igraju ključnu ulogu, a urbanizam i graditeljstvo danas diktiraju način na koji ćemo živeti na Planeti. Ocenjujući razgovor sa delegacijom UN HABITAT kao nastavak dobre saradnje, konstatovao je da, pored uključivanja naše zemlje u veće programe i projekte, ona može obuhvatiti i zajedničke predloge dva ministarstva o inovativnim rešenjima inkluzivnih i održivih urbanih sredina.

Srbija, iako značajno ne doprinosi globalnom zagađenju, veoma je zainteresovana za realizaciju klimatskih akcija, i u ozbiljnim je pripremama za adaptaciju na klimatske promene, ukazao je Trivan. Srbija žurnim koracima ide u ovoj oblasti, a pored usvajanja strateških dokumenata, već naredne godine Srbija ulazi u veliku akciju pošumljavanja, najavio je. On je rekao da, to što je naša zemlja izabrana za jednog od potpredsednika Skupštine Ujedinjenih nacija za životnu sredinu – UNEA 5, a zatim i potpredsednika sledeće Konferencije Ujedinjenih nacija o promeni klime COP 26  i člana Biroa Konvencije  u ime Istočnoevropske grupe zemalja, dokazuje da i male zemlje kao što je Srbija imaju lidersku ulogu u borbi protiv klimatskih promena. Mi ćemo učiniti sve da dostignemo ciljeve, jer to nije stvar politike, već stvar života, ukazao je Trivan.

Šipra Narang Suri je u razgovoru ukazala da je borba protiv klimatskih promena jedan od stubova i strateških ciljeva u delovanju ovog programa Ujedinjenih nacija, a da je bolje upravljanje u urbanim sredinama, a posebno briga o osetljivijim grupama stanovnika, naročito značajno za pomoć u ublažavanju posledica klimatskih promena. Ona je naglasila zainteresovanost UN HABITAT za uključenost Srbije, i izrazila podršku angažovanju Srbije u međunarodnim projektima koji će doprineti klimatskoj održivosti u urbanim sredinama.

Na sastanku je dogovoreno da se naknadno razmotre mogućnosti i razvijaju konkretniji oblici zajedničke saradnje.