Republička inspekcija u akciji: Kontroliše se postupanje sa otpadnim motornim uljem u beogradskim auto-servisima

ulje1

Republička inspekcija u akciji: Kontroliše se postupanje sa otpadnim motornim uljem u beogradskim auto-servisima

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine pokrenula je, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i podzakonskim propisima, kontrolu privrednih subjekata koji se bave servisiranjem vozila na teritoriji Beograda, u vezi sa postupanjem sa otpadnim motornim uljem koje nastaje obavljanjem ove delatnosti.

ulje2Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da su dva auto-servisa koristila kotao za grejanje na otpadno ulje, zbog čega su protiv odgovornih lica podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudskom organu i sačinjena rešenja o zabrani termičkog tretmana otpada, sa nalogom o predaji otpadnog ulja ovlašćenom licu.

U više auto-servisa konstatovane su nezakonitosti u upravljanju otpadnim motornim uljima u vidu neposedovanja izrađenog Plana upravljanja otpadom, Izveštaja o ispitivanju otpada ili se otpad neadekvatno skladišti i ne predaje ovlašćenom licu za upravljanje otpadom. Takođe je utvrđeno da pojedini auto-servisi ne vode evidenciju o otpadu koji nastaje i koji se predaje, niti imaju određeno odgovorno lice za upravljanje otpadom.

Privrednim subjektima kod kojih su uočene i konstatovane nepravilnosti dat je nalog sa rokom za njihovo otklanjanje, a u 10 slučajeva doneta su i rešenja za otklanjanje nezakonitosti. Za nepostupanje po izdatim nalozima u zakonskim rokovima, podnosiće se prijave nadležnom prekršajnom sudu, gde su za pravna lica zaprećene kazne od 500.000 – 1.000.000 dinara, a za preduzetnike od 250.000 – 500.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana.

ulje3