Podaci o pruženim uslugama - Sektor za prirodne resurse

Podaci o pruženim uslugama - Sektor za prirodne resurse

Polaganje stručnog ispita za ribara

Godina

Prijavljeno lica za   polaganje stručnog ispita za ribara

Stručni ispit za ribara   položilo

Jul 2012

50

48

2013

232

142


Polaganje stručnog ispita za ribočuvara

Godina

Prijavljeno lica za   polaganje stručnog ispita za ribočuvara

Stručni ispit za   ribočuvara položilo

Jul 2012

28

26

2013

103

61


Izdavanje licenci za ribočuvara

Godina

Izdato licenci za   ribočuvara

Jul 2012

20

2013

38

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 7 dana.
Davanje mišljenja na proglašenje ribarskog područja u granicama zaštićenih područja

Godina

Izdato mišljenja na   proglašenje ribarskog područja u granicama zaštićenih područja

Jul 2012

0

2013

1

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 10 dana.
Odobrenje korisnicima ribarskih područja na poslovno-tehničku saradnju sa ovlašćenim stručnim kućama

Godina

Izdato odobrenja korisnicima ribarskih područja na poslovno-tehničku saradnju sa   ovlašćenim stručnim kućama

Jul 2012

0

2013

0

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 7 dana.
Davanje saglasnosti na Programe upravljanja, Privremene programe upravljanja i Godišnje programe upravljanja ribarskim područjem

Godina

Izdato saglasnosti na Programe upravljanja, Privremene programe upravljanja i Godišnje   programe upravljanja ribarskim područjem

Jul 2012

4

2013

39

 Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 25 dana.  
Izdavanje rešenja o promeni režima ribolova

Godina

Izdato rešenja o promeni   režima ribolova

Jul 2012

2

2013

2

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 15 dana.
Izdavanje dozvola za translokaciju riba

Godina

Izdato dozvola za   translokaciju riba

Jul 2012

0

2013

3

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 7 dana.
Izdavanje dozvola za reintrodukciju autohtonih vrsta riba

Godina

Izdato dozvola za reintrodukciju   autohtonih vrsta riba

Jul 2012

0

2013

2

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 10 dana.


Izdavanje dozvola za poribljavanje ribolovnih voda autohtonim vrstama riba poreklom iz uvoza

Godina

Izdato dozvola za   poribljavanje ribolovnih voda autohtonim vrstama riba poreklom iz uvoza

Jul 2012

0

2013

0

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 15 dana.
Saglasnost korisnicima ribarskih područja na pregrađivanje i ograđivanje delova ribolovnih voda

Godina

Izdato saglasnosti na   pregrađivanje i ograđivanje delova ribolovnih voda

Jul 2012

0

2013

0

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 20 dana.
Izdavanje dozvola za sanacioni ribolov

Godina

Izdato dozvola za   sanacioni ribolov

Jul 2012

3

2013

11

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 10 dana.
Izdavanje saglasnosti na zabranu privrednog ribolova

Godina

Izdato saglasnosti na   zabranu privrednog ribolova

Jul 2012

0

2013

0

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 15 dana.
Izdavanje saglasnosti na program edukacije ribolovaca

Godina

Izdato saglasnosti na   program edukacije ribolovaca

Jul 2012

1

2013

3

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 10 dana.
Izdavanje dozvola za ribolov i elektroribolov u naučno istraživačke svrhe

Godina

Izdato dozvola za   ribolov i elektroribolov u naučno istraživačke svrhe

Jul 2012

11

2013

20

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 10 dana.
Izdavanje saglasnosti na promet prepariranih trofeja riba

Godina

Izdato saglasnosti na   promet prepariranih trofeja riba

Jul 2012

0

2013

0

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 7 dana.
Izdavanje rešenja o ovlašćenju za posedovanje aparata za elektroribolov naučnoistraživačkim i stručnim organizacijama

Godina

Izdato rešenja o   ovlašćenju za posedovanje aparata za elektroribolov naučnoistraživačkim i   stručnim organizacijama

Jul 2012

0

2013

1

Prosečan rok za postupanje po podnetom zahtevu je 7 dana.