Ministar Trivan o ministarskoj deklaraciji na pripremnom sastanku za UNEA-5

Ministar Trivan o ministarskoj deklaraciji na pripremnom sastanku za UNEA-5

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, u svojstvu potpredsednika Skupštine UN za životnu sredinu (UNEA), učestvovao je danas na video sednici ovog najvišeg globalnog tela za odluke o životnoj sredini, posvećene pripremama Petog zasedanja UNEA na temu„Jačanje aktivnosti u oblasti zaštite prirode kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja“, koja će biti održana februara 2021. godine u Najrobiju, Kenija. Na video-sastanku Biroa Petog zasedanja Skupštine UN za životnu sredinu (UNEA -5) i Komiteta stalnih predstavnika država članica Programa Ujedinjenih Nacija za životnu sredinu (UNEP)  koji je održan na poziv predsedavajućeg UNEA 5, ministra klime i životne sredine Kraljevine Norveške Svenunga Rotvatena, razmatran je nacrt ministarske deklaracije za UNEA -5, i raspravljano o vremenu održavanja i formatu ovog skupa, u skladu sa merama u borbi protiv svetske pandemije virusa kovid 19. Na sastanku je Predsednik Skupštine Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine Svenung Rotvaten predstavio nulti nacrt Ministarske deklaracije za UNEA-5, nakon čega je usledila diskusija. Ministarska deklaracija biće osnov za utvrđivanje daljih prioriteta u politikama za zaštitu životne sredine i prirode na globalnom i nacionalnim nivoima u kontekstu društvenih posledica pandemije koronavirusa, i realizacije ciljeva Agende UN za održivi razvoj do 2030. godine. Kako je ministar Goran Trivan na sastanku istakao, put ka ozdravljenju i oporavku Planete je u povezivanju zemalja i regiona i zajedničkom prevazilaženju ekoloških izazova i postizanju razvojnih ciljeva koji se baziraju na očuvanoj prirodi i unapređenoj životnoj sredini. On je zaključio da je nacrt ministarske deklaracije dobra osnova za dalje pregovore o efikasnim politikama zaštite životne sredine koja povećava otpornost sveta na savremene izazove, i značajan je sastavni deo odgovara na svetsku krizu izazvanu virusom kovid 19. Ministar je ukazao da opadanje biodiverziteta, degradacija staništa i ugrožavanje živog sveta narušavaju ravnotežu u prirodi, i time, u svojim mnogostrukim posledicama, nosi opasnosti novih pandemija. S obzirom da svet, uprkos brojnim dogovorima i sporazumima, nije uspeo da dostigne postavljene ciljeve u ograničavanju emisije gasova sa efektom staklene bašte i efikasno ublaži posledice klimatskih promena, Goran Trivan je predložio da se u nacrtu ministarske deklaracije još eksplicitnije izrazi stav o klimatskim promenama i odlučnost da se one smanje, a njihove posledice ublaže.