Ministar Trivan na Neformalnom sastanku ministara zaštite životne sredine EU

Ministar Trivan na Neformalnom sastanku ministara zaštite životne sredine EU

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan učestvuje u radu Neformalnog sastanka ministara zaštite životne sredine zemalja članica Evropske unije posvećenog globalnoj politici biodiverziteta u kontekstu pandemije i doprinosu Evrope u ostvarivanju globalnih klimatskih ciljeva, koji se održava od 30. septembra do 1. oktobra 2020. godine u Berlinu, Nemačka.

Stopa smanjenja biodiverziteta u svetu jedan je od ključnih pokazatelja stanja u kome se nalazi naša Planeta, a mera ugroženosti prirodnih resursa i  smanjenja ekosistemskih usluga neposredno utiče na uslove života ljudi i njihovo zdravlje, konstatovano je na prvoj sesiji na Konferenciji na temu „Kovid 19 i globalna politika biodiverziteta“.

Obraćajući se učesnicima skupa, ministar Trivan je ukazao na veliki značaj doslednog ostvarivanja usvojenih ciljeva o očuvanju biodiverziteta, uprkos nerazumnom ponašanju ljudi koje vodi ka potpunoj degradaciji sveta kojeg danas poznajemo. Bolje razumevanje povezanosti očuvanih ekosistema i dobrobiti ljudi, doprineće ne samo smanjenju rizika od budućih pandemija, već i ostvarenju ciljeva globalne politike biodiverziteta. On je naglasio da je upravo kriza izazvana pandemijom virusa kovid-19 pokazala da se jedino zajedničkom saradnjom dolazi do rešenja za smanjenje zagađenja životne sredine i devastacije ekosistema. Balkan je jedno od najbogatijih područja biodiverziteta, istakao je, i zajedničke inicijative u borbi protiv klimatskih promena i smanjenju zagađenja kao što je pošumljavanje, potvrda su značaja ekologije koja ne poznaje granice. Srbija kao jedan od svetskih centara biodiverziteta ostaje posvećena naporima da se svet ujedini u borbi za opstanak živog sveta, rekao je ministar, i dodao da su upravo inicijative Srbije za povećanje površina pod šumama širom regiona  podržane kao dobar put ka ostvarenju klimatskih ciljeva u najširim okvirima.

Jednako značajan zadatak kome je Evropa u potpunosti posvećena jeste smanjenje  klimatskih promena i ublažavanje njihovih posledica, zbog čega je druga sesija na Konferenciji protekla u diskusiji o proceni uticaja o povišavanju klimatskog cilja EU do 2030. godine i doprinosu Evrope sprovođenju Pariskog sporazuma o klimi. Ova razmatranja na sesiji i procene o mogućem doprinosu Evrope dostizanju ciljeva iz Pariskog sporazuma značajni su i kao smernice za dalje odluke i reforme u budućnosti. Ostvarujući postavljene ciljeve do 2020. godine, EU planira da smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 55 posto do 2030. godine, i da do 2050. godine postane klimatski neutralan kontinent. Učestvujući u diskusiji, ministar Goran Trivan  ukazao je na doprinos Srbije ovom procesu, kako u međunarodnim okvirima, tako i na nacionalnom planu. Pored izrade zakonskih okvira i ključnih dokumenata – Zakona o klimatskim promenama, Nacionalne strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom, Srbija je izradila i izveštaje prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime (UNFCCC) - prvi nacrt revidovanog Nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC), Nacrt Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema UNFCCC, a u toku su aktivnosti na izradi Trećeg nacionalnog izveštaja prema UNFCCC.

Veoma aktivnu ulogu Srbije u ovom procesu, kako je istakao ministar, potvrđuje izbor naše zemlje za jednu od potpredsednica predstojeće 26. konferencije država članica  Okvirne konvencije UN o promeni klime (COP26) koja će biti održana novembra 2021. godine u Glazgovu, Velika Britanija.

Nakon plenarne sesije, na marginama skupa ministar Goran Trivan imao je više značajnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica. Razgovarao je sa saveznom ministarkom za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbednost SR Nemačke Svenjom Šulce, ministrom životne sredine, kopna i mora Republike Italije Serđom Kostom, ministrom privrede i održivog razvoja Republike Hrvatke Tomislavom Ćorićem, ministrom zaštite životne sredine i prostornog planiranja Severne Makedonije Naserom Nuredinijem, ministrom za životnu sredinu i urbanizam Republike Turske Muratom Kurumom.

U susretu sa nemačkom ministarkom Svenjom Šulce naglašena su najaktuelnija pitanja u unapređenju životne sredine, i konstatovan značaj zajedničke saradnje kao i realizacije budućih ekoloških projekata za postizanje evropskih ekoloških i klimatskih ciljeva.

Na bilateralnom sastanaku sa ministrom iz Turske razgovarano je o konkretnim projektima u oblasti zaštite životne sredine. Tom prilikom je ministar Trivan istakao da je dobra saradnja dva ministarstva zaštite životne sredine rezultat odličnih odnosa između naše dve zemlje, i ukazao da ona ujedno predstavlja uspešnu osnovu za dalje unapređenje i konkretizaciju zajedničkih aktivnosti u ovoj oblasti. U razgovoru je dogovorena razmena poseta na ekspertskom nivou, kada će biti utvrđene potrebe i prioriteti za dalju saradnju.

Neformalni sastanak ministara zaštite životne sredine Evropske unije organizovan je u skladu sa merama protiv aktuelne pandemije.