Državni sekretar Ivan Karić o radu i planovima Ministarstva zaštite životne sredine u Kruševcu

Državni sekretar Ivan Karić o radu i planovima Ministarstva zaštite životne sredine u Kruševcu

1Državni sekretar Ministar zaštite životne sredine Ivan Karić na skupu koji je održan 13. decembra 2017. u Kruševcu, u organizaciji Udruženja građana „Kruševački ekološki centar“, predstavio je najznačajnije realizovane i planirane aktivnosti Ministarstva.

Govoreći o predstojećim zadacima Ministarstva i prioritetima u njihovom rešavanju, državni sekretar Ivan Karić naglasio je značaj bolje komunikacije i bliže saradnje sa lokalnim samupravama za uspešnije sagledavanje stanja životne sredine u lokalnim zajednicama, i rešavanje gorućih ekoloških problema. Posete predstavnika Ministarstva lokalnim samupravama doprineće boljem sagledavanju stanja na terenu, što će poslužiti u izradi opšteg plana aktivnosti Ministarstva, s krajnjim ciljem poboljšanja sveukupnog kvaliteta života građana, dodao je Karić.

2Za rešavanje glavnih problema u zaštiti životne sredine koji su manje-više slični u različitim lokalnim sredinama, na čemu će se narednih meseci Ministarstvo angažovati, potrebno je jačanje javno-privatnog partnerstva, kao i uključivanje i angažovanje stručnjaka . „Zelena ekonomija“ otvara šanse za nova ulaganja i otvaranje novih radnih mesta, i za angažovanje mladih stručnjaka koji bi trebalo da se edukuju i usavršavaju u oblasti zaštite životne sredine.

            Na skupu su prisutni upoznati sa aktivnostima koje se preduzimaju u vezi klimatskih promena, i predstavljen javni poziv upućen u okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“.

3Skupu su prisustvovali, pored predstavnika Ministarstva i zamenice gradonačelnika Vesne Lazarević, predstavnici javno-komunalnih preduzeća Kruševca i susednih opština, Zavoda za javno zdravlje, energetski menadžeri, studenti Visoke hemijsko – tehnološke škole i učenici srednjih škola, članovi organizacija i udruženja, i drugi.