TERMIN ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA OKTOBARSKI ROK 2020. GODINE

TERMIN ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA OKTOBARSKI ROK 2020. GODINE

Stručni ispit za čuvara zaštićenog područja u oktobarskom roku polagaće se u zgradi SIV-a III, Omladinskih brigada 1, Beograd, u sledećim terminima:

  • u sredu, 28. oktobra 2020. godine, u sali Protokola na I spratu, opšti deo ispita sa početkom u 10 časova (test), a posebni deo ispita (usmeni) sa početkom u 11:30 časova i
  • u petak, 30. oktobra 2020. godine, u sali Protokola na I spratu, opšti deo ispita sa početkom u 10 časova (test), a posebni deo ispita (usmeni) sa početkom u 11:30 časova.

Prilikom ulaska u zgradu neophodno je prijaviti se obezbeđenju zgrade (poneti ličnu kartu) i sačekati u holu. Polaganje stručnog ispita će biti organizovano u skladu sa Instrukcijama o organizaciji radnih procesa u organima državne uprave i službi Vlade u primeni mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja Vlade Republike Srbije uz potpunu primenu propisanih mera prevencije prilikom službenih susreta, i to:

  1. obavezno izbegavati rukovanje i druge oblike neposrednog kontakta prilikom službenih susreta;
  2. obavezno nošenje zaštitnih maski svih učesnika susreta;
  3. obavezno ograničiti broj prisutnih osoba na grupnim službenim sastancima na taj način da se obezbedi fizička distanca između učesnika;
  4. za sastanke obavezno koristiti veće prostorije kako bi se između učesnika omogućila fizička distanca od dva metra;
  5. pre početka i nakon sastanka obavezno provetriti i dezinfikovati prostoriju (radne površine, kvake, korišćenu aparaturu itd.);
  6. ograničiti vreme trajanja sastanaka.

Stručni ispit se sastoji iz opšteg dela (polaže se u obliku testa) i posebnog dela (polaže se pred članovima Komisije, usmeno). Posebni deo ispita polagaće samo kandidati koji polože opšti deo. Opšti i posebni deo stručnog ispita polagaće se u istom danu.

O tačnom terminu i rasporedu kandidata za polaganje ispita, Ministarstvo će naknadno, elektronskom poštom, obavestiti upravljače zaštićenih područja koji su podneli, za svoje kandidate, kompletnu dokumentaciju i prijavu za polaganje ispita.