Odluka o dodeli podsticajnih sredstava za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa u 2023. godini

Odluka o dodeli podsticajnih sredstava za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa u 2023. godini

Na osnovu člana 69. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 - ispravka, 14/16, 95/18 - dr. zakon, 71/21), Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 138/22) i Uredbe o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2023. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/23), ministarka zaštite životne sredine donosi

  

ODLUKU

o dodeli podsticajnih sredstava za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa u 2023. godini

 

Kompletan tekst Odluke možete preuzeti ovde.