Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite Predela izuzetnih odlika „Vardenik”

Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite Predela izuzetnih odlika „Vardenik”

PIO Vardenik

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, i 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Vardenik”.

Predeo izuzetnih odlika „Vardenik” (u daljem tekstu PIO „Vardenik”) nalazi se u jugoistočnoj Srbiji u okviru područja Vlasine i Krajišta najvećim delom obuhvatajući planinu Vardenik. Površina PIO „Vardenik” iznosi 11.012,04 ha, pri čemu se 6.756,94 ha (61,36%) površine prirodnog dobra nalazi u državnom vlasništvu. Manji deo površine, 4.255,10 ha (38,64%) je u privatnom vlasništvu. Ovo prirodno dobro pripada teritoriji opštine Surdulica (KO Masurica, KO Novo Selo, KO Donje Romanovce, KO Gornje Romanovce, KO Đurkovica, KO Vučedelce, KO Bitvrđa, KO Topli Do, KO Vlasina Okruglica i KO Topli Dol).

PIO „Vardenik” uvršteno je u ekološku mrežu Vlasina, preko koje prelaze granice međunarodno značajnog područja sa aspekta zaštite flore (IPA – Important plant areas - Vlasinska visoravan). Deo PIO „Vardenik” je međunarodno značajno područje za ptice Important Bird Areas – IBAs (RS037IBA), a nalazi se i u okviru odabranog područja za dnevne leptire Prime Butterfly Areas – PBAs (Besna Kobila 38). Zbog prisustva određenih ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i prirodnih staništa koji se nalaze na Rezoluciji 4. i 6. Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) PIO „Vardenik” deo je ekološke mreže Vlasina 88. u okviru koje je i EMERALD područje (Vlasina RS0000006) koje čini sastavni deo međunarodne EMERALD ekološke mreže.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) PIO „Vardenik” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja. Na području PIO „Vardenik” utvrđeni su režimi zaštite II i III stepena.

Danom postavljanja ovog obaveštenja prestaje da važi Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite Predela izuzetnih odlika „Vardenik – Strešer”, objavljeno na veb prezentaciji Ministarstva zaštite životne sredine 3. jula 2019. godine.

Izvod iz Studije zaštite možete preuzeti ovde.