OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „SLATINE SREDNjEG BANATA”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „SLATINE SREDNjEG BANATA”

PIO Slatine srednjeg Banata

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Slatine srednjeg Banata”.

Zaštićeno područje „Slatine srednjeg Banata” nalazi se u AP Vojvodini, u Severnobanatskom i Srednjebanatskom upravnom okrugu. Prostire se duž reke Tise i Kikindskog kanala, između naselja Iđoš, Sajan, Bočar, Novo Mileševo i Melenci.

PIO „Slatine srednjeg Banata” prostire se u okviru dvanaest prostornih celina, koje se nalaze na teritoriji četiri opštine i osam pripadajućih katastarskih opština, ukupne površine 9.329,31 ha, na kojoj su uspostavljena dva režima zaštite. Režim II stepena zaštite obuhvata 2.489,91 ha (26,69%), a režim zaštite III stepena 6.839,40 ha (73,31%) od ukupne površine predložene za zaštitu. Prema strukturi površina katastarskih opština (KO Kumane, KO Novi Bečej, KO Melenci, KO Novo Miloševo, KO Bočar, KO Sajan, KO Iđoš, KO Padej) po vlasništvu, površine u zaštićenom području su u državnoj (76,71%), privatnoj (11,06%), javnoj (10,88%), zadružnoj (0,63%) i drugim oblicima (0,72%) svojine.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) PIO „Slatine srednjeg Banata” svrstava se u II kategoriju – pokrajinskog/regionalnog, odnosno velikog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) područje slatina srednjeg Banata je izdvojeno kao međunarodno značajno područje za biljke (IPA/Important Plant Area) pod nazivom „Srednji Banat I (deo: Ostrovo)”, koje pripada ekološki značajnom području Republike Srbije pod rednim br. 8 – „Slano kopovo”.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je 23. januara 2023. godine Studiju zaštite Predela izuzetnih odlika „Slatine srednjeg Banata” Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja ovog obaveštenja prestaje da važi Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite Predela izuzetnih odlika „Slatine srednjeg Banata”, objavljeno na veb prezentaciji Ministarstva zaštite životne sredine 15. avgusta 2019. godine.

Izvod iz Studije zaštite možete preuzeti ovde.