Obaveštenje o dostavljanju na saglasnost zahteva za korišćenje hemijskih sredstava u zaštićenom području

Obaveštenje o dostavljanju na saglasnost zahteva za korišćenje hemijskih sredstava u zaštićenom području

U skladu sa članom 19. stav 3. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka,14/16 i 95/18-dr.zakon), radi zaštite ekosistema dozvoljena je upotreba bioloških, biotehničkih i hemijskih sredstava. U zaštićenim područjima mogu se koristiti biološka i biotehnička sredstva radi očuvanja biološke raznovrsnosti. Primena hemijskih sredstva u zaštićenim područjima ograničava se na upotrebu veštačkih đubriva na obradivim površinama, a hemijska sredstva za zaštitu bilja mogu se koristiti u skladu sa propisanim režimima zaštite, uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a uz saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine. Radi dobijanja saglasnosti za korišćenje hemijskih sredstava u zaštićenom području, potrebno je obratiti se Ministarstvu zaštite životne sredine zahtevom elektronskim putem na zahtevi.hemijskasredstva@ekologija.gov.rs ili zvanično na adresu  Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd. Potreban obrazac zahteva možete preuzeti ovde.