OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „SESALAČKA PEĆINA”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „SESALAČKA PEĆINA”

 

SP

 

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Sesalačka pećina”.

SP „Sesalačka pećina” nalazi se u istočnoj Srbiji u istočnom delu Sokobanjske kotline, kod sela Sesalac, po kome je dobila naziv i od koga je udaljena 2 km severno lokalnim seoskim putem ka selu Rujištu.

Prostor koji se predlaže za zaštitu obuhvata Sesalačku pećinu sa delom doline Zarvine reke, uzvodno i nizvodno od pećine, kao i delove padina okolnih krečnjačhih brda Cerak i Vardište. Predeo Sesalačke pećine je manja, delimično izmenjena, fizički jasno izražena, prepoznatljiva i reprezentativna speleološka celina, sa značajnim geodiverzitetskim i biodiverzitetskim obeležjima i vrednostima od naučnog, estetskog, kulturnog i obrazovnog značaja.

Ukupna površina SP „Sesalačka pećina” iznosi 20 ha 16 a 30 m2. Prema strukturi površina KO Sesalac po vlasništvu, površine u obuhvatu zaštićenog područja su u državnoj (95,93%) i privatnoj (4,07%) svojini. Na području SP „Sesalačka pećina” ustanovljava se režim zaštite II (drugog) stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15), SP „Sesalačka pećina” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja.

Polazeći od utvrđenih temeljnih prirodnih vrednosti, pojava i procesa od interesa za zaštitu, kao i funkcije i namene zaštićenog područja, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje SP „Sesalačka pećina” bude povereno Turističkoj organizaciji Sokobanja.

Studija zaštite Spomenika prirode „Sesalačka pećina”, koju je izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, dostavljena je 4. jula 2022. godine Opštinskoj upravi opštine Sokobanja, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.