OBAVEŠTENjE O UKIDANjU DOZVOLE Marija Ognjanović PR Nespecijalizovana trgovina na veliko „SAMECO“ Niš

OBAVEŠTENjE O UKIDANjU DOZVOLE Marija Ognjanović PR Nespecijalizovana trgovina na veliko „SAMECO“ Niš

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE O UKIDANjU DOZVOLE

Marija Ognjanović PR Nespecijalizovana trgovina na veliko „SAMECO“ Niš

 

za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, koju je izdalo Ministarstvo zaštite životne sredine.

 

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - drugi zakon i 47/18), člana 6. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 128/2020) i čl. 136. i 184. stav 1. tačka 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje), je donelo Rešenje da se UKIDA DOZVOLA za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, koju je izdalo Ministarstvo zaštite životne sredine, preduzetniku Marija Ognjanović PR Nespecijalizovana trgovina na veliko „SAMECO“ Niš, ulica Obrenovićeva br. 46, registarski broj 3113, rešenjem broj 19-00-00388/2021-06 od 12. maja 2021. godine, usled prestanka obavljanja predmetne delatnosti.

 

ZABRANjUJE SE preduzetniku Marija Ognjanović PR Nespecijalizovana trgovina na veliko „SAMECO“ Niš obavljanje delatnosti sakupljanja i transporta neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije i OBAVEZUJE SE preduzetnik Marija Ognjanović PR Nespecijalizovana trgovina na veliko „SAMECO“ Niš da primeni obavezne mere zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara po prestanku rada i obavljanja aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom, koje su propisane Zakonom o upravljanju otpadom.