Antić Goran, Zvečan - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje dela kompleksa apart-hotela "Jelkice" na Jabučkom Ravništu na Staroj planini, KO Ćuštica, na teritoriji opštine Knjaževac

Antić Goran, Zvečan - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje dela kompleksa apart-hotela "Jelkice" na Jabučkom Ravništu na Staroj planini, KO Ćuštica, na teritoriji opštine Knjaževac

Na osnovu čl. 10. stav 1. i stav 2. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R. Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta Antić Goran, Kralja Milutina br. 52, Zvečan, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - fazne izgradnje dela kompleksa apart-hotela „Jelkice“ na Jabučkom Ravništu na Staroj planini, tri apart hotela, J-2, UAS-2.2a i UAS-2.2.b sa pristupnim saobraćajnicama, parkingom, pešačkim stazama i platoima na kat.parceli br. 3959/15, 3959/2, 3959/7 i 3965/1 KO Ćuštica, na teritoriji opštine Knjaževac, zaveden pod brojem 353-02-00989/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.