Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije odeljenja za ručno sekundarno pakovanje “High Potent” proizvoda i standardnih farmaceutskih proizvoda, KO Zemun Polje

Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije odeljenja za ručno sekundarno pakovanje “High Potent” proizvoda i standardnih farmaceutskih proizvoda, KO Zemun Polje

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije odeljenja za ručno sekundarno pakovanje “High Potent” proizvoda i standardnih farmaceutskih proizvoda (2. faza rekonstrukcije dela postojećeg objekta br.1, ostale zgrade – proizvodni objekat – fabrika za proizvodnju injekcionih proizvoda na bazi peptida, za potrebe formiranja odeljenja za ručno sekundarno pakovanje), kapaciteta od oko 10.000.000 pakovanja standardnih farmaceutskih proizvoda godišnje, na k.p. 179/34, KO Zemun Polje, koji je zaveden pod brojem 353-02-3565/2022-03.

Uvid u doneto Rešenje o potrebi predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na Rešenje o potrebi, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.