Opština Raška - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija, proširenje i dogradnja vodovodnog sistema Kopaonik – I faza izgradnje

Opština Raška - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija, proširenje i dogradnja vodovodnog sistema Kopaonik – I faza izgradnje

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija, proširenje i dogradnja vodovodnog sistema Kopaonik – I faza izgradnje, na katastarskim parcelama br. 90/1, 2/5, 2/62, 4/33, 2/2, 2/11, 2457/1, 2457/2, 2/7, 2465, 2457/4, 2457/6, 5/1, 1158/2, 16/1, 15, 14/1, 108/1, 109, 118, 19/1, 17, 14/13, 24/1, 76, 77, 899, 13/1, 903, 87/1, 11, 86/1, 86/2, 86/3, 2527/1, 2461/1, 12461/1, 10/1, 11/1, 2/1, 10/6, 3/1, 3/3, 2/20, 2/66, 4/20, 4/74, 4/89, 4/84, 5/3, 5/5, 10006/5, 5/2, 9/3, 2/37, 2/100, 2/65, 2/61, 2/55, 4/41, 4/43, 4/83, 4/74, 4/44, 4/48, 4/32, 2/8, 2/19, 4/27, 4/29, 4/23, 2464/2, 2470/3, 2464/3, 2464/1, 2467/2 i 4/75 KO Kopaonik, Opštine Raška, na području NP „Kopaonik“,  zaveden pod brojem 353-02-00428/2021-03 od 17.02.2021. godine, nosioca projekta Opština Raška, Opštinska uprava.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, a putem ovog organa.