Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat: Mobilno postrojenje, koji čine Kleeman Mobirex MR 110 R EVO i Kleeman Mobicat MC 110 Z za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat: Mobilno postrojenje, koji čine Kleeman Mobirex MR 110 R EVO i Kleeman Mobicat MC 110 Z za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje br:353-02-04199/2022-03 od 21.04.2023. godine kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat: Mobilno postrojenje, koji čine Kleeman Mobirex MR 110 R EVO i Kleeman Mobicat MC 110 Z za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.