Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat nadogradnje, sanacije i adaptacije postojećeg stambenog objekta, planirane spratnosti PO+ P+ 7+ Galerija, na KP br 833/1 KO Stari grad

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat nadogradnje, sanacije i adaptacije postojećeg stambenog objekta, planirane spratnosti PO+ P+ 7+ Galerija, na KP br 833/1 KO Stari grad

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće


     
O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E


           Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat nadogradnje, sanacije i adaptacije postojećeg stambenog objekta, planirane spratnosti PO+ P+ 7+ Galerija, na KP br 833/1 KO Stari grad, površine 248m2 , na teritoriji grada Beograda, u okviru prostorno kulturno istorijske celine „Područje oko Dositejevog liceja“, kulturnog dobra od izuzetnog značaja, zaveden pod brojem 353-02-02620/2020-03 od 22.12.2020. godine.

                       Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

           Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.