Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Izgradnja glavne merno regulacione stanice (GMRS) "Autoput-Trgomatik"- Prva faza sa priključnim gasovodom na teritoriji gradske opštine Surčin, grad Beograd

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Izgradnja glavne merno regulacione stanice (GMRS) "Autoput-Trgomatik"- Prva faza sa priključnim gasovodom na teritoriji gradske opštine Surčin, grad Beograd

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Izgradnja glavne merno regulacione stanice (GMRS) "Autoput-Trgomatik"- Prva faza sa priključnim gasovodom na k.p.br. 4634/8, 4635/9 i 4708/3 sve KO Dobanovci, na teritoriji gradske opštine Surčin, grad Beograd,  zaveden pod brojem 353-02-00740/2021-03 od 16.03.2021. godine, nosioca projekta JP “SRBIJAGAS”, Bulevar oslobođenja 69, 21 000 Novi Sad.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, a putem ovog organa.