Rešenje kojim se ispravlja greška u rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog dalekovoda DV 110 kV broj 1144B TE Kostolac A - TS Smederevo 3

Rešenje kojim se ispravlja greška u rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog dalekovoda DV 110 kV broj 1144B TE Kostolac A - TS Smederevo 3

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se ispravlja greška u rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog dalekovoda DV 110 kV broj 1144B TE Kostolac A - TS Smederevo 3, uvođenje u TS Požarevac 2, ukupne dužine od oko 4,7 km, na teritoriji Grada Požarevca, zaveden pod brojem 353-02-2356/2020-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalbu na Rešenje o ispravci greške zainteresovana javnost može izjaviti Vladi, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.