JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnje autoputa na stubovima na celoj dužini od kraja naplatnog platoa do početka mosta na Savi, na teritoriji opštine Ruma

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnje autoputa na stubovima na celoj dužini od kraja naplatnog platoa do početka mosta na Savi, na teritoriji opštine Ruma

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnje autoputa na stubovima na celoj dužini od kraja naplatnog platoa do početka mosta na Savi, na deonici od km 65+300.00 do km 66+970.00 KO Klenak na teritoriji opštine Ruma, zavedeno pod brojem 353-02-03725/2022-03, nosioca projekta JP „Putevi Srbije“ Beograd.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa