Ugovor za radove za izgradnju pristupnog puta, snebdevanje vodom i distributivnu mrežu – Nova Varoš ( Works Contract For The Construction Of Access Road, Water Supply And Electric Power Supply Line - Nova Varos)

Ugovor za radove za izgradnju pristupnog puta, snebdevanje vodom i distributivnu mrežu – Nova Varoš ( Works Contract For The Construction Of Access Road, Water Supply And Electric Power Supply Line - Nova Varos)

U okviru Programa za čvrsti otpad  u Srbiji, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i  Evropske banke za obnovu i razvoj i  Ugovora o kreditnom aranžmanu između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj,  objavljena je javna nabavka za

Ugovor za radove za izgradnju pristupnog puta, snebdevanje vodom i distributivnu mrežu – Nova Varoš ( Works Contract For The Construction Of Access Road, Water Supply And Electric Power Supply Line - Nova Varos

Ponude možete dostaviti na sledeći link:

https://ecepp.ebrd.com/delta/project/buyer/editInvitationForTendersSingle.html?id=22113863&type=InvitationForTendersSingle