Obaveštenje o objavljivanju na uvid dokumentacije za projekat regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada „Kalenić“

Obaveštenje o objavljivanju na uvid dokumentacije za projekat regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada „Kalenić“

Za potrebe projekta regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada „Kalenić“ u opštini Ub u Kolubarskom regionu, 2020.godine je pripremljena Ažurirana studija o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom

Kao dopuna procesu procene uticaja sprovedenom u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom pored postojeće studije o proceni uticaja razvijena su sledeće dokumenta kako bi se odgovorilo na zahteve zajmodavaca1 i utvrdile odgovarajuće akcije i mere u vezi zainteresovanih strana i lica pod uticajem projekta:

•    Akcioni plan za zaštitu životne sredine i društveno-ekonomskih pitanja
•    Plan angažovanja zainteresovanih strana, English
•    Okvirni plan za otkup zemljišta i raseljavanje, English
•    Netehnički rezime

    EIA Serbian and English


Dokumenta u štampanom formatu su dostupna u prostorijama „Eko-Tamnava“.

Komentare i pitanja u vezi sa projektom i projektnom dokumentacijom možete dostaviti:
•    U pisanoj formi na adresu Veljka Vlahovica br 8, 14210 Ub;
•    Telefonskim putem na broj telefona 014/412 415;
•    Putem elektronske pošte na adresu javne.konsultacije@ekotamnava.rs .

Fusnota 1 – Evropska banka za obnovu i razvoj i Francuska razvojna banka