INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 138/22) na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 - Ministarstvo zaštite životne sredine, Programska aktivnost 0406-Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 5003 – Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu, 512  Ekonomska klasifikacija – mašine i alati, opredeljena su sredstva u iznosu od 500,000,000 dinara.

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 09. januar 2023. godine, na svom zvaničnom sajtu objavilo Javni poziv lokalnim samoupravama kojim iste poziva da dostave podatke o svojim potrebama u vezi sa opremom za sakupljanje otpada, sve u cilju unapređenja i zaštite životne sredine na linku https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/poziv-lokalnim-samoupravama-za-prijavljivanje-potreba-u-vezi-sa-opremom-za-sakupljanje-otpada-u-cilju-unapredjenja-i-zastite-zivotne-sredine-u-2023-godini-koja-ce-se-davati-na-koriscenje.

Rok za podnošenje podataka je 13. januar 2023. godine do 10 časova.

Na javni poziv odazvalo se 133 jedinica lokalne samouprave.

Na osnovu iskazanh potreba jedinica lokalnih samouprava, odlučeno je da se sprovede  javna nabavka sa ciljem obezbeđivanja tražene opreme za sakupljanje i reciklažu otpada.

Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke obezbeđena su Zakonom o budžetu za 2022. godinu na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 - Ministarstvo zaštite životne sredine, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, finansijskim planom Ministarstva zaštite životne sredine za 2023. godinu kao i Planom javnih nabavki za 2023. godinu, na kontu 512400.

Ugovor o kupovini opreme za sakupljanje i reciklažu otpada - kante za smeće i kontejneri, zaključen je 14.03.2023. godine - Partija 2, po sprovedenom postupku javne nabavke pokrenutog Odlukom o sprovođenju postupka broj 404-02-13/2023-09 od 06.02.2023. godine. Ugovor je zaključen po osnovu Odluke o dodeli ugovora broj 404-02-13-2/2023-09 od 13.03.2023. godine, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki 13.03.2023. godine.

Ukupna količina kanti po konkursnoj dokumentaciji iznosila je 7.544 a kontejnera 1.382.

Ugovorena vrednost opreme je 56.520.200,00 dinara bez PDV.

Kriterijumi za davanje opreme na korišćenje JLS propisani su na sledeći način:

Sve JLS koje su prijavile potrebu, a pripadaju 4. stepenu razvijenosti-izrazito nedovoljno razvijenih JLS i devastiranih područja po Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, dobiće na korišćenje opremu po sledećoj formuli:

Kante 240 L: prijavljeni broj od strane JLS h 40 %

Kontejneri 1100 L: prijavljeni broj od strane JLS h 23 %

Spisak jedinica lokalne samouprave, vrste i količine opreme koja će biti data na korišćenje, dat je u Tabeli kako sledi:

R.br.

JLS

Kontejner

Kante

1

Opština Tutin

182

400

2

Bela Palanka

16

1,070

3

Rekovac

5

6

4

Malo Crniće

23

200

5

Opština Žagubica

5

0

6

Mali Zvornik

57

4

7

Varvarin

69

8

8

Opština Petrovac

na Mlavi

69

400

9

Opština Raška 

23

40

10

Opština Preševo

39

0

11

Vladičin Han

23

100

12

Surdulica

30

200

13

Gadžin Han

45

0

14

Kuršumlija

7

80

15

 Kučevo

23

40

16

Mionica

23

120

17

Golubac

45

200

18

Opština Trgovište

23

16

19

Dimitrovgrad

23

80

20

Opština Krupanj

34

40

21

Aleksinac

27

282

22

Brus

88

52

23

Opština Priboj

46

815

24

Medveđa  

5

20

25

Merošina

16

200

26

Prijepolje

45

100

27

Svrljig

52

885

28

Lebane

12

20

29

Opština Ražanj

69

40

30

Opština Opovo

5

0

31

Knjaževac

12

42

32

Žitorađa

69

120

33

Sjenica

55

80

34

Ljig

69

120

35

Doljevac

5

0

36

Babušnica

31

542

37

Vlasotince

12

1,222

 

ukupno

1,382

7,544