INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KANTI I KONTEJNERA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2024. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 92/2023) na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 – Ministarstvo zaštite životne sredine, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 512 – mašine i alati, u okviru Programa 0406 – Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, Projekat 5003 – Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu, opredeljena su sredstva u iznosu od 499.999.999,99 dinara sa PDV-om.

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 28. decembra 2023. godine, na svom zvaničnom sajtu objavilo Javni poziv lokalnim samoupravama kojim iste poziva da dostave podatke o svojim potrebama u vezi sa opremom za sakupljanje otpada, sve u cilju unapređenja i zaštite životne sredine na linku:  

https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/poziv-lokalnim-samoupravama-za-prijavljivanje-potreba-u-vezi-sa-opremom-za-sakupljanje-otpada-u-cilju-unapredjenja-i-zastite-zivotne-sredine-u-2024-godini-koja-ce-se-davati-na-koriscenje

 

Rok za podnošenje podataka je 10. januar 2024. godine do 10 časova. Na javni poziv odazvalo se:

-za kante 71 jedinica lokalne samouprave;

-za kontejnere 82 jedinice lokalne samouprave.

 

Na osnovu iskazanih potreba jedinica lokalnih samouprava, odlučeno je da se sprovede javna nabavka sa ciljem obezbeđivanja tražene opreme za sakupljanje i reciklažu otpada.

Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke obezbeđena su Zakonom o budžetu za 2024. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 92/2023) na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 – Ministarstvo zaštite životne sredine, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, finansijskim planom Ministarstva zaštite životne sredine za 2024. godinu kao i Planom javnih nabavki za 2024. godinu, na kontu 512411.

Ugovor o javnoj nabavci dobara – oprema za sakupljanje i reciklažu otpada – kante za smeće i kontejneri, JN broj 1.1.6/24, zaključen je dana 27.03.2024. godine, po sprovedenom postupku javne nabavke pokrenutog Odlukom o sprovođenju postupka broj 000378628 2024 14850 008 002 405 001 42 001  od 07.02.2024. godine. Ugovor je zaključen po osnovu Odluke o dodeli ugovora broj 000378628 2024 14850 008 002 405 001 42 004 od 20.03.2024. godine, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki 22.03.2024. godine.

Ukupna količina kanti po konkursnoj dokumentaciji iznosila je 2.702, a kontejnera 1.362, dok je ugovorena vrednost opreme 38.571.280,00 dinara bez PDV-a.

U skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, jedinice lokalnih samouprava koje su prijavile potrebu, dobijaju na korišćenje opremu – kante i kontejnere po sledećim kriterijumima (Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 104 od 1. oktobra 2014. godine):

 • Kante 240l – zelena kanta:
 1. JLS koje su stepen razvijenosti 1. i 2. – ne dobijaju;
 2. JLS koje kante dobijaju od EU – ne dobijaju od Ministarstva zaštite životne sredine;
 3. JLS koje pripadaju RCUO – ne dobijaju;
 4. JLS koje imaju JPP – ne dobijaju;
 5. JLS koje nisu tražile kante – ne dobijaju;
 6. JLS u stepenu razvijenosti 3. i 4. – dobijaju na svakih 110 stanovnika jednu kantu;

 

 • Kontejner 1100l:
 1. JLS koje su stepen razvijenosti 1. i 2. – ne dobijaju;
 2. JLS koje kontejnere dobijaju od EU – ne dobijaju od Ministarstva zaštite životne sredine;
 3. JLS koje pripadaju RCUO – ne dobijaju;
 4. JLS koje imaju JPP – ne dobijaju;
 5. JLS koje nisu tražile kontejnere – ne dobijaju;
 6. JLS u stepenu razvijenosti 3. i 4. – dobijaju na svakih 330 stanovnika jedan kontejner.

 

Količine prema napred navedenom kriterijumu korigovane su na sledeći način:

1. Ukoliko je iskazana potreba JLS za kantama i kontejnerima veća od količine kanti i kontejnera koju JSL dobija prema napred navedenom kriterijumu – JLS će dobiti količinu koja joj pripada prema napred navedenom kriterijumu i

2. Ukoliko je iskazana potreba JLS za kantama i kontejnerima manja od količine kanti i kontejnera koju dobija prema napred navedenom kriterijumu – JLS će dobiti količinu za kojom je iskazala potrebu.

 

Spisak jedinica lokalne samouprave, vrste i količine opreme koja će biti data na korišćenje, dat je u Tabeli kako sledi:

R. b.

JLS

Kontejneri

Kante

1.

Varvarin 

10

130

2.

Blace

29

50

3.

Knjaževac

50

100

4.

Svrljig

33

99

5.

Raška

65

/

6.

Surdulica

51

155

7.

Bojnik

28

50

8.

Brus

41

124

9.

Aleksinac 

129

/

10.

Rekovac

25

74

11.

Merošina

36

108

12.

Doljevac

48

144

13.

Bela Crkva

44

132

14.

Žitište

41

123

15.

Kladovo

53

20

16.

Nova Crnja

25

75

17.

Paraćin

139

416

18.

Sokobanja

40

30

19.

Kovin

50

100

20.

Svilajnac

61

184

21.

Novi Pazar

40

/

22.

Knić

36

/

23.

Negotin

85

/

24.

Trstenik

107

328

25.

Srbobran

43

130

26.

Mali Iđoš 

10

50

27.

Titel

43

25

28.

Bosilegrad

/

55

 

Ukupno:

1.362

2.702