INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KAMIONA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KAMIONA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 138/22) na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 - Ministarstvo zaštite životne sredine, Programska aktivnost 0406-Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 5003 – Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu, 512  Ekonomska klasifikacija – mašine i alati, opredeljena su sredstva u iznosu od 500,000,000 dinara.

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 09. januar 2023. godine, na svom zvaničnom sajtu objavilo Javni poziv lokalnim samoupravama kojim iste poziva da dostave podatke o svojim potrebama u vezi sa opremom za sakupljanje otpada, sve u cilju unapređenja i zaštite životne sredine na linku https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/poziv-lokalnim-samouprava….

Rok za podnošenje podataka je 13. januar 2023. godine do 10 časova. Na javni poziv odazvalo se 98 jedinica lokalne samouprave. Na osnovu iskazanih potreba jedinica lokalnih samouprava, odlučeno je da se sprovede  javna nabavka sa ciljem obezbeđivanja tražene opreme za sakupljanje i reciklažu otpada.

Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke obezbeđena su Zakonom o budžetu za 2022. godinu na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 - Ministarstvo zaštite životne sredine, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, finansijskim planom Ministarstva zaštite životne sredine za 2023. godinu kao i Planom javnih nabavki za 2023. godinu, na kontu 512119.

Ugovor o kupovini opreme za sakupljanje i reciklažu otpada - kamioni, zaključen je 14.03.2023. godine - Partija 1, po sprovedenom postupku javne nabavke pokrenutog Odlukom o sprovođenju postupka broj 404-02-13/2023-09 od 06.02.2023. godine. Ugovor je zaključen po osnovu Odluke o dodeli ugovora broj 404-02-13-2/2023-09 od 13.03.2023. godine, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki 13.03.2023. godine. Ukupna količina kamiona i po konkursnoj dokumentaciji iznosila je 18. Ugovorena vrednost opreme je 360.000.000,00  dinara bez PDV.

Kriterijumi za davanje opreme na korišćenje JLS propisani su na sledeći način:

Jedinice lokalne samouprave koje su prijavile potrebu, dobiće na korišćenje opremu-kamione po sledećim kriterijumima (UREDBA o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu):

  1. najnerazvijenije opštine-4. grupa i devastirane JLS
  2. JLS nije potpisalo ugovor o javno-privatnom partnerstvu koji je na snazi
  3. JLS koje su već dobile kamione na korišćenje od MZŽS
  4. broj stanovnika
  5. JLS koje nemaju nijedan kamion i/ili koje imaju kamione u vlasništvu koji nisu u funkciji i/ili ih nema dovoljno za obavljanje delatnosti i/ili imaju raskinut ugovor s operaterom
  6. JLS koje imaju jedan kamion u poptunoj funkciji
  7. JLS koje imaju  više od jednog kamiona koji su u poptunoj funkciji

Spisak jedinica lokalne samouprave, vrste i količine opreme koja će biti data na korišćenje u skladu sa Kriterijumima:

 

Blace

Tutin

Aleksinac

Prijepolje

Vlasotince

Priboj

Doljevac

Ljig

Malo Crniće

Varvarin

Gadžin Han

Trgovište

Mionica

Golubac

Ražanj

Knjaževac

Nova Varoš

Krupanj