Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje „MESSER TEHNOGAS“ A.D. Beograd, „Fabrika Kraljevo“ u Kraljevu

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje „MESSER TEHNOGAS“ A.D. Beograd, „Fabrika Kraljevo“ u Kraljevu

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:  

OBAVEŠTENjE o rešenju o izdavanju integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvo zaštite životne sredine donelo Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje „MESSER TEHNOGAS“ A.D. Beograd, „Fabrika Kraljevo“ u Kraljevu, ul. Izletnička br.41, Ribnica, 36000 Kraljevo, broj zahteva: 353-01-00002/2012-05, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti  proizvodnje acetilena, proizvodnje porozne mase, skladištenja, punjenja i prometa tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme, na lokaciji KP br. 4173/1, 4173/2, 4174, 4183, 4184, 4175, 4176, 4194/3 sve KO Kraljevo i K.P.br. 456/2 KO Ribnica. Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.