Upis u Evidenciju pravnih lica i preduzetnika koji se bave delatnošću uvoza, izvoza, stavljanja u promet po prvi put fluorovanih gasova

Opis

Upis u Evidenciju pravnih lica i preduzetnika koji se bave delatnošću uvoza, izvoza, stavljanja u promet po prvi put fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte ili proizvoda i opreme, instalacije, održavanja ili servisiranja opreme koja sadrži ili se oslanja na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, sakupljanja, obnavljanja, obrade i termičkog tretiranja tih gasova, kao i upotrebom fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte.

Pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, kao i uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put određenih proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte moraju biti upisani u Evidenciju Ministarstva.

Zahtev za upis u evidenciju podnosi se na propisanom obrascu, uz koji podnosilac zahteva prilaže rešenje o podacima upisanim u Registar privrednih subjekata, a svake naredne godine izvod iz Registra privrednih subjekata.


Gde i kako

Prijava/Obrazac se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd


Obrazac