TERMIN ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA - FEBRUARSKI ROK 2023. GODINE

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u februarskom roku 2023. godine će se održati 23. februara 2023. godine.

O tačnom terminu i rasporedu kandidata za polaganje ispita, Ministarstvo će naknadno, elektronskom poštom, obavestiti upravljače zaštićenih područja koji su podneli za svoje kandidate kompletnu dokumentaciju i prijavu za polaganje ispita.

Stručni ispit se sastoji iz opšteg dela (polaže se u obliku testa) i posebnog dela (polaže se pred članovima Komisije, usmeno). Posebni deo ispita polagaće samo kandidati koji polože opšti deo. Oba dela ispita polagaće se u istom danu. Kandidati koji su u prethodnom ispitnom roku položili opšti deo ispita polagaće samo posebni deo ispita.

Stručni ispit za čuvara zaštićenog područja u februarskom roku polagaće se u zgradi SIV-a III, Omladinskih brigada 1, Beograd, u sledećem terminu:

  • 23. februara 2023. godine, u sali Protokola na I spratu, opšti deo ispita sa početkom u 1000 časova (test), a posebni deo ispita (usmeni) sa početkom u 1130 časova.

Prilikom ulaska u zgradu neophodno je prijaviti se obezbeđenju zgrade (poneti ličnu kartu) i sačekati u holu.