CITES dozvole i potvrde

CITES dozvole i potvrde

CITES dozvole i potvrde izdaju se na osnovu Zakona o porvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore („Službeni list SRJ”, br. 11/01), Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11), Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, broj 99/09):

  1. Zahtev za CITES dozvolu
  2. Zahtev za CITES dozvolu – PRILOG
  3. Zahtev za potvrdu za CITES vrste unutar Republike Srbije (držanje-izlaganje-trgovina-premeštaj)
  4. Zahtev za uvoz živih primeraka alohtonih divljih vrsta koje nisu na Prilozima I do IX Pravilnika
  5. Uputstvo za podnošenje zahteva za CITES dozvole i potvrde (Guide for CITES permit – certificate applications)

Spisak tarifnih oznaka za robu koja podleže ili može da podleže pribavljanju CITES dozvola, potvrda ili drugih isprava


Informacije o statusu divljih vrsta koje se nalaze na CITES Dodacima možete pronaći ovde:

– https://www.speciesplus.net/
– https://cites.org/eng/app/appendices.php