Uginuće ribe u Zvorničkom jezeru

Uginuće ribe u Zvorničkom jezeru

U kasnim satima,  20. decembra 2012. godine,  pogranična policija je prilikom redovne kontrole primetila uginuće ribe u priobalju Zvorničkog jezera.

Ribočuvarska služba korisnika dela Ribarskog područja Eko Drina d.o.o. iz Ljubovije izašla je na teren i locirala uginuće 15 kilometara uzvodno od brane u Malom Zvorniku u dužini od oko 50 do 100 metara.

Ribočuvarska služba prikuplja uginulu ribu i do sada je prikupljeno 500 kilograma ribe.

Veterinarski i vodni inspektori su obavešteni i obavili su uvid,  u narednom periodu se očekuje njihov izveštaj.

Po rečima meštana u poslednjih nekoliko dana primećena je oscilacija nivoa vode u jezeru u večernjim satima. U blizini nemea zagađivača niti ispusta, tako da je uzrok pomora nepoznat.

Inspekcija Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja je obaveštena i preduzeće sve potrebne mere kako bi se otkrio uzročnik i sprečio dalji pomor ribe.