Potpisan Memorandum o saradnji sa Udruženjem banaka Srbije

Вујовић

Potpisan Memorandum o saradnji sa Udruženjem banaka Srbije

Ministarstvo zaštite životne sredine i Udruženje banaka Srbije potpisali su Memorandum o saradnji na projektima unapređenja zaštićenih područja i očuvanja biodiverziteta na teritoriji Republike Srbije.

Vujović 1Banke, članice UBS-a, će u skladu sa ovim Memorandumom obezbeđivati finansijska sredstva za projekte koje predloži MZŽS, a u cilju očuvanja flore i faune, prirodnih staništa vrsta, upoznavanja posetilaca sa karakteristikama zaštićenog područja i poboljšanja turističkih kapaciteta zaštićenih područja.

UBS je, sa svojim članicama (AIK bankom, Banca Intesa, Eurobank Direktna, NLB Komercijalnom bankom, Raiffeisen bankom), već obezbedio sredstva u iznosu od osam miliona dinara, za finansiranje postavljanja edukativne table u Spomeniku prirode „Botanička bašta Jevremovac“, izgradnju mini solarne elektrane u Specijalnom rezervatu prirode „Zasavica“, uređenje šetne staze u Perućcu i postavljanje urbanog mobilijara na Kaluđerskim Barama u Nacionalnom parku „Tara“, izgradnju novih i reparaciju postojećih vidikovaca u Parku prirode „Šargan – Mokra Gora“, nabavku mobilijara – nadstrešnice sa klupama u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“, izgradnju vidikovca u sklopu Spomenika prirode „Đavolja Varoš“, izradu drvenog montažnog vidikovca u centru zaštićenog područja Spomenika prirode „Slapovi Sopotnice“ i izgradnju i postavljanje vidikovca u Predelu izuzetnih odlika „Vlasina“.

Vujović 2Ministarstvo zaštite životne sredine svake godine povećava površinu pod zaštitom. Ukupno planirano proširenje za zaštitu u 2023. godini je 98.900ha, što znači da će se površina pod zaštićenim područjima u Srbiji povećati sa sadašnjih 8% na 9,11 %, odnosno povećanje će biti za 1,12 %.

Za sufinansiranje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2023. godini obezbeđeno je 355 miliona dinara, odnosno za 34 % više u poređenju sa 2021. godinom.