Podrška Nemačke u zaštiti životne sredine

Podrška Nemačke u zaštiti životne sredine

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan razgovarao je sa ambasadorom Nemačke u Srbiji Tomasom Šibom o saradnji na zajedničkim projektima u oblasti zaštite životne sredine.

Trivan i Šib posebno su konstatovali da saradnja dve zemlje u oblasti životne sredine ima trend unapređenja  i da je ova oblast i borba sa klimatskim promenama važna u regionalnoj  saradnji kao i u evropskim i globalnim okvirima.

Ministar Trivan je istakao da je Nemačka, koja je i na COP 25 pokazala istinsko zalaganje za borbu sa klimatskim promenama, važan partner Srbije u oblasti zaštite životne sredine i na putu evrointegracija i otvaranju poglavlja 27. Kazao je da Ministarstvo zaštite životne sredine ima saradnju sa svim resornim ministarstvima u regionu jer oblast životne sredine doprinosi  politici saradnje, napretka i mira u regionu.

Ministar je zahvalio na podršci Nemačke kroz mnoge projekte u zaštiti životne sredine. Ukazao je da nam je dragocena iskazana spremnost na podršci u rešavanju problema otpada i da nam je važno da u rešavanju zagađenja vazduha kroz gašenje individualnih kotlarnica koje koriste fosilna goriva, dobijemo podršku Nemačke kroz mehanizme EU.

Ambasador Šib, rekao je da je životna sredina jedna od tri prioritetne oblasti saradnje Srbije i Nemačke. Ukazao je da je u podršci njegove zemlje u ovoj oblasti, sektor upravljanja otpadom  prepoznat kao jedan od prioritetnih. To pokazuje, istakao je ambasador,  dogovorena podrška  Nemačke u  izgradnji  regionalnih deponija za čvsti otpad u Kruševcu i Vranju.