OBAVEŠTENjE U VEZI PRIMENE ČLANA 9. ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE OD 01. JANUARA 2022. GODINE

OBAVEŠTENjE U VEZI PRIMENE ČLANA 9. ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE OD 01. JANUARA 2022. GODINE

U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-drugi zakon i 71/21), od 1. januara 2022. godine počinje da se primenjuje izmenjen član. 9. Zakona, koji na drugačiji način propisuje nadležnost za donošenje akta o uslovima zaštite prirode.

Kompletan tekst obaveštenja možete pogledati ovde.